Tandemhopp

2990 kr4745 kr

Sv: Priset uppdateras beroende på om ni vill ha med eller utan film. Detta görs först när alla tre val (Längd, Vikt och med/utan) film har valts.
En: The price will update when you have filled in length, weight and if you want or don’t want video of your jump.

Artikelnr: N/A Kategori: Etiketter: ,

OBS!:  Skriv in hopparens för- och efternamn i meddelande fältet som du finner vid "checkout" / Kassan! Välj vikt, längd och val av film först.

ATTENTION!: Write the first- and lastname of the person who will do the tandem jump in the message field at checkout.
Choose weight, length and with/without film first.

Här kan ni köpa ert livs upplevelse!

Hos oss på Skydive Syd - Skånes fallskärmscenter hoppar vi alla dagar när vädret är bra. Vi har stor kapacitet och kan ta emot både mindre och större sällskap.
Vi välkomnar spontanitet och har oftast möjlighet att boka in er med kort varsel. Ange vid beställningen om ni har önskemål om en specifik hoppdag.

För att kunna planera och utföra hoppet på bästa sätt vill vi gärna veta hopparens vikt och längd. Om ni inte vet exakta går det bra att lämna en ungefärlig uppskattning.

Om ni väljer att inkludera film i er beställning kommer en filmare att följa med er under tandemhoppet för att dokumentera hela upplevelsen.

Vid frågor, kontakta tandemansvarig:
Johnny Olsson
E-mail: johnny@skydivesyd.se
Telefon: 0705 45 92 14

 

English:

Here you can buy the experience of a lifetime!

At Skydive Syd - Skåne's parachute center, we jump every day when the weather is good. We have a large capacity and can accommodate both small and large groups.
We welcome spontaneity and are usually able to book you in at short notice. When ordering, state if you would like a specific jump day.

In order to be able to plan and perform the jump in the best way, we would like to know the jumper's weight and height. If you do not know exactly, it is fine to leave an approximate estimate.

If you choose to include film in your order, a videographer will accompany you during the tandem jump to document the entire experience.

Questions, contact tandem manager:
Johnny Olsson
E-mail: johnny@skydivesyd.se
Telefon: 0705 45 92 14